STEICOmulti primer

Folder STEICOmulti primer

  • bez środków rozpuszczających
  • szybki czas wiązania
  • wysoka wchłanialność
  • możliwość stosowania jako masa gruntująca dla podłoży od -10 °C
  • efektywne dozowanie masy dzięki praktycznemu kształtowi pojemnika
  • duża odporność na wodę

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE