STEICOmulti primer

struktura elastyczna (po utwardzeniu)
czas wiązania ok. 14 min. (przy temp. +20 °C / 50 % wilgotności powietrza)
min. temperatura montażu od -10 °C
wydajność 1 kg:
• STEICOmulti tape F 100 mm ok. 35 m
• STEICOmulti tape F 150 mm ok. 25 m
okres ważności (nieotwarty) 12 miesięcy

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE