STEICOmulti primer

  • Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik.
  • Materiał nanoszony jest na podłoże poprzez otwór z dozownikiem i rozprowadzany za pomocą pędzla lub wałka. Podłoże musi być suche, czyste od zanieczyszczeń.
  • Naklejenie taśm STEICOmulti tape odbywa się po ówczesnym wyschnięciu STEICOmulti primer (grunt musi stać się przeźroczysty).
  • Świeżo naniesiony STEICOmulti primer można usunąć za pomocą wody. Utwardzoną masę można usunąć jedynie mechanicznie.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE