STEICOspecial dry

Tloušťka [mm] Formát [mm] Krycí rozměr [mm] Hmotnost [kg/m²] ks/paleta Plocha brutto/paleta [m²] Krycí plocha/paleta [m²] Hmotnost /paleta [kg]
40a 1.880 * 600 1.855 * 575 5,60 56 63,2 59,7 cca 420
60 1.880 * 600 1.855 * 575 8,40 38 40,6 40,5 cca 399
80 1.880 * 600 1.855 * 575 11,20 28 31,6 29,9 cca 382
100 1.880 * 600 1.855 * 575 14,00 22 24,8 23,5 cca 370
120 1.880 * 600 1.855 * 575 16,80 18 20,3 19,2 cca 360
140 1.880 * 600 1.855 * 575 19,60 16 18,0 17,1 cca 370
160 1.880 * 600 1.855 * 575 22,40 14 15,8 14,9 cca 370
180 1.880 * 600 1.855 * 575 25,20 12 13,5 12,8 cca 360
200 1.880 * 600 1.855 * 575 28,00 12 13,5 12,8 cca 390


a) Pouze pro stěnové konstrukce. Tloušťky do 300 mm k dispozici na vyžádání.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE