STEICOspecial dry

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,040
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 3,00(120) / 3,50(140) / 4,00(160) / 4,50(180)/ 5,00(200)
gęstość [kg/m³] ok. 140
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ wodnej μ 3
wartość sd [m] 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200)
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
ściskanie przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N/mm²] 0,1
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10
wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, poliuretan, parafina
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE