STEICOtop

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF-EN13171-T5-CS(10\y)100-TR10-mU3
krawędzie tępe
klasa reakcji na ogień PN EN 13171 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,040
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 1,95 (80) / 2,40 (100)
gęstość objętościowa [kg / m³] ok. 140
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3
wartość sd [m] 0,24 (80) / 0,30 (100)
ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100
gwarantowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,1
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [kPa] 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] 10
wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa*s ) / m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE