STEICOtop

Grubość [mm] Format [mm] Ciężar [kg/m²] Sztuk/Paleta m²/Paleta Cięż./Paleta [kg]
80 1.200 * 400 11,20 28 13,44 ok. 150
100 1.200 * 400 14,00 22 10,56 ok. 150

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE