Ochrana před povětrnostními vlivy

Teplá, bezpečná proti dešti a difúzně otevřená  – funkční obálka pro Váš dům.

 

STEICO izolační dřevovláknité desky jsou hydrofobizovány, tedy s vodoodpudivým vybavením.  Do produktů jako jsou STEICOuniversal a STEICOspecial nemůže déšť pronikat, ale stéká po jejich povrchu. Protože desky jsou opatřeny vzduchotěsným průběžným profilem, okamžitě chrání proti dešti a větru. Izolující dřevovláknité desky jsou zároveň mimořádně difúzně otevřené (paropropustné) a poskytují tím vysokou bezpečnost proti škodlivé vlhkosti – funkční obálka domu, trvale  chránící konstrukci.

Několik týdnů jako nouzové zastřešení
STEICO podhledové desky je možno přímo, bez nosných latí, uložit na krokve. Desky poskytují ještě tentýž den vysokou ochranu proti povětrnosti.  Desky díky speciálním profilům pero-drážka plochu těsně uzavírají a je možno je proto vystavit povětrnosti pro střechy se sklonem přes 18°. Dodatečně  není třeba aplikovat pojistnou hydroizolaci. Pouze jedinou pracovní operací jsou splněny tři funkce: "větrotěsná zábrana, hydroizolace a dodatečná tepelná izolace ". Dřevovláknité desky (Special a Universal) jsou vhodné pro nouzové zastřešení při sanacích až 4 týdny, u novostaveb dokonce až 12 týdnů.

Minimalizuje tepelné mosty v konstrukci
Pokládkou desek  na krokve  dochází k účinnému snížení tepelných mostů v konstrukci již při minimálních tloušťkách desek.  Vrchní strana krokví je izolována a tím teplejší, takže výrazně klesá nebezpečí vzniku kondenzační vody. 

Dodatečná nadkrokevní izolace
Krokve střech starých staveb jsou často minimálně dimenzovány, takže není možno pouze s mezikrokevní izolací dosáhnout tepelné ochrany na úrovni aktuálních požadavků. S izolací nad krokvemi je možno střechu progresivně izolovat bez ztráty cenného obytného prostoru pod střechou. Zároveň je možno také znatelně zlepšit protihlukovou ochranu.

© 2021 STEICO SE