Ogólne Warunki Współpracy . Wymagania dla Dostawców

Kodeksy postępowania oraz kodeksy dla Dostawców

 

 

 

Zapytania Ofertowe : 

 

Odnawialne źródło energii

 

Biomasa – odnawialne źródło energii - wykorzystywana jest przez STEICO do wytwarzania ciepła niezbędnego do produkcji całej gamy produktów. W naszych dwóch zakładach posiadamy kotły biomasowe o łącznej mocy 80 MW. Polityka energetyczna firmy jest ukierunkowana na produkcję energii w 100 % z OZE, dlatego w zakładzie w Czarnkowie już na przełomie października i listopada 2019 r. zostanie uruchomiony kolejny kocioł biomasowy, a w zakładzie w Czarnej Wodzie na przełomie roku 2019/2020 uruchomiona zostanie linia do produkcji pelletów. Dzięki tym inwestycjom firma znacząco przyczyni się do ochrony powietrza.

 

W związku z dynamicznym rozwojem zachęcamy do składania ofert na trocinę, zrębkę papierniczą, defibracyjną, leśną. 

 

Okablowanie linii wykończeniowej

Załączniki

Wykonanie Izolacji Termicznej rurociągów w Czarnej Wodzie

Załacznik

 

Wykonanie sterówki dla linii P3 przy maszynie odwadniającej

Załacznik 1

Załacznik 2

 

Wykonanie palowania pod fundamenty technologiczne

Załączniki

 

Modernizacja systemu elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Czarnkowie na podstawie projektu modernizacji rozdzielni GPZ110/6kV, budowy rozdzielni RS6kV wraz z liniami SN:

Załacznik

 

Dostawa i montaż elementów podłów ruchomych dla biomasy wilgotnej zasilania kotła K-5

Załącznik

 

Rampa magazynu wyrobów gotowych w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rurociągów pary, kondensatu oraz wody

 

Posadzka w magazynie technicznym w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Stacja Uzdatniania Wody Czarnków

Załacznik1

Załącznik2

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów powietrza wtórnego

Załącznik1

Załącznik2

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów powietrza pierwotnego

Załącznik1

Załącznik2

 

Konstrukcja wsporcza IOS

Załączniki

 

Wykonanie instalacji rurociągu wody zasilającej  - kocioł biomasowy K5

Załączniki1

Załączniki2

Załączniki3

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów recyrkulacji spalin

Załacznik1

Załacznik2

Załącznik3

 

Wykonanie instalacji chłodzenia rusztów ślimaka oraz klap podawania paliwa

Załaczniki

 

Dostawa i montaż bram i drzwi w Czarnej Wodzie

Załaczniki

 

Konstrukcja wsporcza estakady parowej

Załączniki

 

Wykonanie elementów szuszarki bębnowej wraz z montażem Rev1

Załączniki

 

Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych  - Czarna Woda

Załączniki

 

Budowa częściowego zagłębienia zbiornika żelbetowego w Czarnej Wodzie

Załączniki1

Załaczniki2

 

Wykonanie najazdu i ścian oporowych

Załączniki

 

Montaż instalacji tryskiwaczowej na halach : K5, LPT, PED w Czarnkowie

Załącznik1

Załacznik2

 

Zaprojektowanie i wykonanie nowego rozładunku - Maglownica suszarni linia P6

Załacznik

 

Utwardzenie terenu przy hali PELLETU

Załaczniki

 

Konstrukcja Wsporcza suszarni rurowej SR6

Załączniki

 

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż linii wyklejania izolacji belki dwuteowej LPT

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej etap II - zakład płytowy w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Montaż instalacji pary i odwodnień rurociągów dozorowych w obrębie nowej turbiny parowej

 

Budowa Linii Kablowej SN 6,3 KV z RS do RG4 Czarnków

 

Sieć deszczowa KD z budową systemu podczyszczania

 

Wykonanie i montaż transportu technologicznego czół kłód i zrębki 8T/h

Załaczniki

 

Posadowienie stacji kontenerowej oraz wymiana kabli-Zakład w Czarnej Wodzie

 

Dostawa stacji kontenerowej - Zakład w Czarnej Wodzie

Załącznik

 

Modernizacja Dróg Zakładowych po budowie sieci deszczowej - Czarna Woda

Załacznik

 

Projekt instalacji pary i kondensatu dla linii P8 w Czarnej Wodzie

 

Wykonanie instalacji chłodzenia agregatu oleju oraz generatora turbiny parowej

 

Nowa instalacja wody dla układów schładzających turbozespołu

 

Wykonanie i montaż instalacji recyrkulacji spalin na Kotle K3 w Czarnej Wodzie

 

Wykonanie i montaż instalacji powietrza wtórnego na kotle K3 w Czarnej Wodzie

 

Budowa sieci deszcz. sanit. i wodociągowej dla hali produkcyjnej P8 w Czarnej Wodzie

 

Przenośnik zasilania kotłów K1 oraz K3 w Czarnkowie

Zalety STEICO

Wielofunkcyjne materiały izolacyjne

Dowiedz się więcej o naturalnych materiałach STEICO, które zwiększą komfort każdego mieszkania

Więcej

© 2021 STEICO SE