STEICOisorel

produkcja i kontrola wg PN EN 13986
oznaczenie płyt EN 622-4 SB – E1
krawędzie tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,05 (wg PN EN 13986, Tab. 11)
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,16(8) / 0,20(10) / 0,24 (12)/ 0,30(15) 0,38(19)
gęstość [kg/m³] 230
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość sd [m] 0,04 (8)/ 0,05(10) / 0,06(12) / 0,08(15) 0,1(19)
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
ciskanie przy 10% odkształceniu względnym δ10 [N/mm²] ≥ 0,10
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE