Ochrana proti ohni

Protipožární konstrukce s požární odolností až REI 60

Dřevo hoří. To je principielně správně a platí to také pro STEICO dřevovláknité izolační desky, které ovšem vykazují velmi pozitivní protipožární chování:

• STEICO izolační materiály jsou průběžně opatřovány přírodní protipožární přísadou. Jedná se fosforečnan amonný, minerální druh soli obsahující prvky fosfor a dusík. Fosforečnan amonný naleznete také v potravinách, jako je např. klobása.

• V případě požáru zabraňuje vznikající zuhelnatělá vrstva rychlému prohoření izolačních desek STEICO. Tak je zabráněno rozšíření ohně. Mnoho běžných izolačních materiálů se např. při požáru velmi rychle roztaví a žádnou protipožární ochranu nenabízí. V kombinaci s vhodným opláštěním je možno u protipožárních konstrukcí STEICO dosáhnout protipožární odolnosti až REI 60.
Tzn., že oheň bude potřebovat 60 minut na proniknutí konstrukcí.    

• STEICO izolační materiály v případě požáru uvolňují značně méně jedovatých plynů, než např. mnohé izolační materiály na bázi organických pěn. To je důležitým aspektem při záchraně osob.

Celkově platí: Ačkoli může dřevo hořet, nabízí nejvyšší protipožární ochranu.

© 2021 STEICO SE