STEICOuniversal

produkcja i kontrola wg PN EN 13171 i PN EN 13986
oznakowanie płyt WF–EN 13171–T5–DS(70,-)2–CS(10\Y)200– TR30 – WS1,0 – AF100; EN 622-4 – SB.H – E1
krawędzie profil pióro i wpust
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,048
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,45 (22) / 0,50 (24) / 0,70 (35) / 1,05 (52) 1,25 (60)
gęstość [kg/m³] ok. 270
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość sd [m] 0,11 (22) / 0,12 (24) / 0,18 (35) / 0,26 (52) 0,30 (60)
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 1,0
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [N/mm²] 0,20
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] ≥30
Oporność powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, siarczan glinu, klejenie warstwowe, parafina
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE