STEICOinternal

Výroba a kontrola dle EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T4 – CS(10 \ Y)50 – TR2,5 – AF 100
Provedení hran pero-drážka/tupá
Chování při hoření dle DIN EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,038
Deklarovaná hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W/(m*K)] 0,040 (die Zuassung Z-23.15-1452)
Objemová hmotnost [kg/m³] ca. 160
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 5
Hodnota sd [m] 0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Pevnost v tlaku [kPa] 50
Odpor proudění vzduchu vztažený k délce [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Složení dřevěné vlákno, pojiva
Kód odpadu (AVV) 030105/170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE