STEICOinternal

produkcja i kontrola wg PN EN 13171 i PN EN 13986
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)40 – TR2,5 – AF 100
krawędzie profil pióro i wpust, tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,038
deklarowany opór cieplny 1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
gęstość [kg/m³] ok. 160
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość sd [m] 0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE