STEICOspecial

Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 13171
Plaatmarkering WF – EN 13171 T4 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – AF100
Kantafwerking speciaal tand- en groef profiel
Brandklasse volgens EN 13501-1 E
Warmtegeleidingscoëfficiënt – nominale waarde λD [W/(m*K)] 0,046
Thermische weerstand RD [(m²*K)/W] 1,30 (60) / 1,70 (80) / 2,15 (100) / 2,60 (120)
Densiteit [kg/m³] ca. 240
Waterdampdiffusieweerstand μ 5
sd-waarde [m] 0,3 (60) / 0,4 (80) / 0,5 (100) / 0,6 (120)
Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kg*K)] 2100
Drukspanning bij 10% indrukking σ10 [N/mm²] 0,10
Druksterkte [kPa] 100
Treksterkte verticaal op plaatoppervlak [kPa] ≥ 10
Langsgerichte luchtstroomweerstand [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Bestanddelen houtvezels, aluminiumsulfaat, paraffine, verlijming laagopbouw
Recyclagecode (EAK) 030105 / 170201

productoverzicht

toepassingsgebied kiezen
productgroep kiezen
© 2021 STEICO SE