STEICOprotect

Parameter Typ H Typ M
Plaatmarkering volgens EN 13171 WF EN 13171 - T5 - DS(70/90)3 - CS (10 \ Y)150 - TR20(30) - WS1,0 - MU5 WF EN 13171 - T5 - DS(70/90)3 - CS (10 \ Y)100 - TR15(30) - WS1,0 - MU5
Brandklasse volgens EN 13501-1 E E
Warmtegeleidingscoëfficiënt – nominale waarde λD [W/(m*K)] 0,048 0,046
Densiteit [kg/m³] ca. 265 ca. 230
Weerstand tegen diffusie van waterdamp μ 5 5
Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kg*K)] 2.100 2.100
Drukweerstand [kPa] 150 100
Treksterkte loodrecht op het plaatoppervlak [kPa] 20 15
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90% relatieve luchtvochtigheid, Lengte Δεl ≤ 3% ≤ 3%
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90% relatieve luchtvochtigheid, Breedte Δεb ≤ 3% ≤ 3%
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90% relatieve luchtvochtigheid, Dikte Δεd ≤ 3% ≤ 3%
Recyclagecode (EAK) 030105 / 170201 030105 / 170201

productoverzicht

toepassingsgebied kiezen
productgroep kiezen
© 2021 STEICO SE