STEICOfloor

Geproduceerd en gecontroleerd volgens EN 13171
Plaatmarkering WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)50 – TR2,5 – AFr 100
Kantafwerking Speciaal tand- en groef profiel
Brandklasse volgens DIN EN 13501-1 E
Warmtegeleidingscoëfficient – nominale waarde λD [W/ (m*K)] 0,038
Thermische weerstand RD [(m²*K)/W] 1,05 (40) /1,55 (60)
Densiteit [kg/m³] ca. 160
Weerstand tegen diffusie van waterdamp μ 5
waarde sd [m] 0,2(40)/ 0,3(60)
Specifieke warmtecapaciteit c [J/(kg*K)] 2.100
Drukweerstand bij 10% indrukking σ10 [N/mm²] 0,05
Druksterkte [kPa] 50
Treksterkte loodrecht op het plaatoppervlak [kPa] ≥ 2,5
Langsgerichte luchtstroomweerstand [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Bestanddelen Houtvezels, Verlijming laagopbouw
Recyclagecode (EAK) 030105 / 170201, afvoer van afval zoals hout en houtmaterialen

productoverzicht

toepassingsgebied kiezen
productgroep kiezen
© 2021 STEICO SE