STEICOflex 038

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2
Chování při hoření dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,038
Jmenovitá hodnota součinitele p55  /  2,10  /  2,60  /  3,15  / 3,65  /  4,20  /  4,70  /  5,25  /  5,75  /  6,30rostupu tepla RD [(m2*K)/W] 0,50(20) / 0,75(30) / 1,05(40) / 1,30(50) /1,55(60) / 2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160)/4,70 (180)/5,25(200)/5,75(220)/6,30(240)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivostiλB [W / ( m * K )] 0,039 (dle Schválení Z-23.15-1452)
Objemová hmotnost [kg / m³] cca 50
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 2
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)] 2.100
Odpor proti proudění vzduchu [( kPa * s ) / m² ≥ 5
Kód odpadu (AVV) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva
Složení dřevní vlákna, polyolefinová vlákna,síran amonný

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE