STEICOflex 038

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W / (m * K)] 0,038
deklarowany opór cieplny RD [(m² * K) / W] 1,05(40) / 1,30(50) / 1,55(60) / 2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) /4,20(160) / 4,70(180) / 5,25(200) / 5,75(220) / 6,30(240)
gęstość r [kg/m³] ok. 50
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 2
ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100
wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa*s ) / m²] ≥ 5
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych
surowce włókno drzewne, włókno poliolefinowe, siarczan amonu

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE