STEICOzell

STEICOzell

Download datablade som PDF

  • Fugefri, uden spild, isolerer hulrum af alle størrelser
  • Glimrende isoleringsegenskaber om vinteren
  • Glimrende beskyttelse mod sommerheden
  • Høj diffusionsåbenhed betyder større konstruktionssikkerhed
  • Årtiers produktionserfaring betyder produktsikkerhed
  • Varigt sikret mod sætning pga. tredimensionel fortanding af træfibrene
  • Højt kvalificerede produktionsanlæg sikrer høj kvalitet
  • Rensorterede træfibre af frisk, ubehandlet nåletræ
  • Lyddæmpnings- og brandsikringscertificeret
  • Økologisk, miljøvenligt og genanvendeligt som naturligt træ

Tilpasningvenlig og fugefri STEICOzell isolerer med rene træfibre, der fylder alle hulrum fuldstændigt ud. Hver af disse fibre har alle træets fordele i koncentreret form: Holdbarhed, stabilitet og gode varmeisoleringsegenskaber.

Når der skal opbygges isoleringslag, bliver træfibrene blæst ind i lukkede rum under højt tryk. Herinde tilpasser de sig de afgrænsede byggeelementer perfekt. Derfor egner STEICOzell sig som isoleringsmateriale både i byggeindustrien (f.eks. til fabrikation af vægelementer) og til renoveringsprojekter.

Isoleringsmat eriale med ubegrænsede muligheder
Når man isolerer med STEICOzell, spiller det ingen rolle, om målene på de hulrum, man vil isolere, passer til målene på et isoleringsmateriale. Selv eventuelle installationsdele inde i hulrummene bliver perfekt isoleret ved indblæsningen, uden besværlig tilpasning. Man får dermed en homogen og fugefri fyldning selv af meget komplicerede konstruktioner. STEICOzell kan anvendes ikke bare som indblæsningsisolering, men også som opblæsningsisolering. STEICOzell bruges som opblæsningsisolering, når det skal fungere som fritliggende isolering på vandrette, buede eller svagt skrånende områder mellem spær og bjælker. Det er lige meget, om det er til nybygninger, gamle huse, bindingsværk, træbygninger - STEICOzell er den økonomiske og økologiske isolationsløsning.


Let at forarbejde og med varig sikkerhed

STEICOzell udlægges kun af uddannede partnere og virksomheder med licens. STEICOzell bliver leveret komprimeret i sække. Det sammenpressede fibermateriale bearbejdes i specielle indblæsningsmaskiner og blæses ind til arbejdsstedet gennem fleksible rør. Fordel: Maskine og isoleringsmateriale kan placeres uden for bygningen, så arbejdet også kan komme hurtigt fra hånden, også i meget snævre omgivelser. Intet spild med STEICOzell: Eventuelle smårester kan ganske enkelt komposteres. Ved sagkyndig montering er STEICOzell genanvendelig også efter mange år. STEICOzell er et oplagt valg, når det gælder genbrug, for det kan behandles som almindeligt træ. Her udmærker STEICOzell sig i forhold til mange andre isoleringsmaterialer, hvor der er strenge sundhedsforskrifter og undertiden høje omkostninger forbundet medaffaldsbehandlingen.

Behageligt indeklima - året rundt
STEICOzell absorberer (kan optage fugt) og er diffusionsåben (vanddamp kan trænge igennem). Derfor bidrager isoleringen til et byggebiologisk fremragende indeklima. Takket være sin store varmelagringskapacitet kan STEICOzell desuden holde den værste sommervarme ude af boligen. Det giver en behagelig kølighed på de varmeste sommerdage, og rare, lune vinterdage.

Alle produkter vises hurtigt

Oder Kombination wählen

Vælg applikationsområde
Vælg produktgruppe
© 2021 STEICO SE