STEICOunderfloor

Produceret og kontrolleret iht. DIN EN 13986
Porøs træfiberplade kontrolleret iht. DIN EN 622-4
Pladekarakteristika EN 622-4 SB – E1
Kantform Kantet
Måleværdi for varmeledeevne [W / ( m * K )] 0,07 (Målt DIN ISO 10456, Tab. 3)
Densitet [kg / m³] ca. 250
Vanddampsdiffusionsmodstand μ 5
Indhold Træfibre, aluminiumsulfat, farvestof
Affaldskode (EAK) 030105 / 170201, bortskaffelse som for træ og træmaterialer

Alle produkter vises hurtigt

Oder Kombination wählen

Vælg applikationsområde
Vælg produktgruppe
© 2021 STEICO SE