STEICOmulti UDB

Fremstilling of mærkning  EN 13859
Brandforhold Klasse E i henhold til EN 13501-1
Overfladevægt 165 g / m²
sd-værdi 0,02 m
Z-værdi [GPa s m²/kg] 0,11
Temperaturbestandighed [°C] −40 °C til +80 °C
Maksimal trækraft på langs/på tværs [N/5 cm] 290 / 210
Forlængelse ved maksimal trækraft på langs/på tværs [%] 50 / 90
Videretræksmodstand på langs/på tværs [N] 220 / 280
Modstand mod vandgennemtrængning W1
Modstand mod vandgennemtrængning efter aldring W1
Klassificering ZVDH UDB-A, USB-A
Vejrbestandighed ind til 3 måneder
Egnet som støttetag ind til 4 uger
Modstandsdygtighed mod luftgennemtrængning [m³/m²] ≤ 0,04 × h iht. EN 12114
Taghældning ≥ 10° afhængigt af tagdækningens almindelige taghældning

Alle produkter vises hurtigt

Oder Kombination wählen

Vælg applikationsområde
Vælg produktgruppe
© 2021 STEICO SE