STEICOmulti renova

Forarbejdning af STEICOmulti renova

 • Læg membranen, så den trykte side vender mod montøren
 • Læg den parallelt eller vinkelret på spærrene med mindst 10 cm overdækning
 • Sørg for, at isoleringen er i niveau med overfladen. Der må ikke være hulrum mellem den områdeinddelte isolering og membranen. Optisk kontrol gennem membranens gennemsigtige plastfolie
 • Ved montering undgå folder ved udlægning
 • Overlapninger, komponentmonteringer og gennemtrængninger skal udføres med STEICO-systemtilbehør, så det er lufttæt
 • For at støtte isoleringen skal der monteres en mekanisk fastgørelse (F.eks. lægter) umiddelbart efter installeringen.

Forarbejdning ved indblæsningsisolering:

 • Afstanden mellem clipsene, der bruges til at fastgøre dampbremsen på underkonstruktionen, er maks. 10 cm
 • Alternativt anbefales brug af STEICO hårde fiberstrimler eller en ekstra lægte langs spærrene
 • Inden indblæsningsisoleringen er installeret, skal der placeres tværlægter med en maksimal centerafstand på 420 mm
 • Efter montering af isoleringen skal du forsegle indblæsningshullerne,
 • så de er lufttætte, med STEICOmulti tape Pdækningsstykker

Forøget rumfugtighed (f.eks. under konstruktionsfasen) skal føres væk via konsekvent og konstant ventilation. Lejlighedsvis opdelt ventilation er ikke tilstrækkelig til hurtigt at transportere store mængder bygningsrelateret fugt ud af bygningen. Opstil om nødvendigt en bygningstørrer. En maksimal relativ luftfugtighed på 70 % skal overholdes i byggeperioden. For at forhindre dannelse af kondens, skal den lufttætte sammenklæbning af STEICOmulti renova ske umiddelbart efter installation af varmeisoleringen. Dette gælder især når der arbejdes om vinteren.

Alle produkter vises hurtigt

Oder Kombination wählen

Vælg applikationsområde
Vælg produktgruppe
© 2022 STEICO SE