STEICOmulti membra 5

Forarbejdning af STEICOmulti membra 5

 • Læg membranen, så den trykte side vender mod montøren
 • Læg den parallelt eller vinkelret på spærrene med mindst 10 cm overdækning
 • Sørg for, at overfladen er udstyret med områdeinddelt isolering. Der må ikke være hulrum mellem den områdeinddelte isolering og membranen. Optisk kontrol gennem gennemsigtig plastfolie
 • Ved montering undgå folder ved udlægning
 • Overlapninger, komponentmonteringer og gennemtrængninger skal udføres med STEICO-systemtilbehør, så det er lufttæt
 • For at støtte isoleringen skal der monteres en mekanisk fastgørelse (F.eks. lægter) umiddelbart efter installeringen.

Forarbejdning ved indblæsningsisolering

 • Afstanden mellem clipsene, der bruges til at fastgøre dampbarrieren på underkonstruktionen, er maks. 10 cm
 • Alternativt anbefales brug af STEICO hårde fiberstrimler eller en ekstra lægte langs spærrene
 • Inden indblæsningsisoleringen er installeret, skal der placeres tværlægter med en maksimal centerafstand på 420 mm
 • Efter montering af isoleringen skal du forsegle indblæsningshullerne, så de er lufttætte, med STEICOmulti tape P-dækningsstykker

  Alle produkter vises hurtigt

  Oder Kombination wählen

  Vælg applikationsområde
  Vælg produktgruppe
  © 2021 STEICO SE