ODOLNOST PROTI PROPÁLENÍ

Dřevovláknitá deska STEICO  vs. EPS

MECHANICKÁ ODOLNOST VÚČI NÁRAZUM

Dřevovláknitá deska STEICO  vs. EPS

Odolnost vůči deformaci sesedáním

STEICO flex036 vs. minerální vlna

DIFÚZE: dřevovláknitá izolace STEICO vs. EPS

HMOTNOST

STEICO lepených nosníků vs. masivní dřevo (KVH)

STEICO LVL – výroba lepeného vrstveného dřeva

Film dokumentuje výrobu lepeného vrstveného dřeva z dýh pod výrobním názvem STEICO LVL, jednoho z nejstabilnějších materiálů na bázi dřeva na světě.Lepené vrstvené dřevo nachází uplatnění především jako nosný prvek v moderních, energeticky efektivních stavbách.

© 2022 STEICO SE