STEICOmulti UDB

STEICOmulti UDB

Technický list steicoMulti UDB 

  • vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná folie - ideální pro sanace
  • snadné a lehké položení
  • Velmi vysoká pevnost proti roztržení
  • Velmi vhodná jako pojistná hydroizolace v podstřeší
  • Může být vystavena až 8 týdnů povětrnostním vlivům
  • Odolnost proti dešti, krupobití a větru

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOmulti UDB

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE