STEICOmulti tape F

Zpracování ve fóliovém systému STEICO

  • Podklad musí být nosný, suchý a zbavený prachu a mastnoty
  • Pásku STEICOmulti tape F přiložte tak, aby hrana fólie procházela jejím středem, postupně odstraňujte krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte
  • Rozříznutý krycí papír usnadňuje lepení rohů, protože lze nejdříve strhnout jen jeden proužek krycího papíru
  • Pásku STEICOmulti tape F přilepte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby Působí-li na podklad tažné síly, musí být dodatečně mechanicky připevněn
  • Lepené spoje se nesmějí nacházet

Zpracování u dřevovláknitých desek STEICO

  • Dřevovláknité desky STEICO ošetřete v oblasti lepeného spoje základním nátěrem STEICOmulti primer
  • Po dostatečném odvětrání (až když je nátěr průsvitný) přiložte pásku STEICOmulti tape F o šířce 100 mm nebo 150 mm, odstraňte krycí papír a pásku přitlačováním přilepte
  • Lepená plocha na dřevovláknité desce musí činit min. 50 mm
  • Pro lepší přídržnost pásky je doporučováno použití přitlačeného válečku

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE