STEICOmulti nail

Technický list STEICOmulti nail 

  • dodatečné těsnicí opatření pro kontralatě při použití podstřešních fólií STEICOmulti UDB jako dočasného zastřešení
  • jednostranně lepicí, velmi dobré adhezní vlastnosti
  • snadná manipulace
  • vysoce elastická
  • odolná vůči stárnutí

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE