STEICOmulti membra 5

  • Fólii pokládejte potištěnou stranou dolů
  • Fólii pokládejte rovnoběžně s krokvemi nebo kolmo ke krokvím s přesahem min. 10 cm
  • Dbejte na to, aby povrch vnitřní izolace lícoval. Mezi vnitřní izolací a fólií se nesmějí nacházet žádné dutiny. Průsvitnost fólie umožňuje optickou kontrolu
  • Fólii namontujte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby
  • Přesahy, styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO

Zpracování u foukané izolace:

  • Vzdálenost použitých spon pro připevnění parobrzdné fólie na vnitřní konstrukci činí max. 10 cm
  • Alternativně lze použít dřevovláknité pásy STEICO nebo dodatečnou lať podél krokve
  • Před použitím foukané izolace musejí být rozmístěny kontralatě s maximální osovou vzdáleností 420 mm
  • Je-li fólie pokládána příčně, doporučujeme lepený spoj ve středu pole dodatečně vyztužit lepicí páskou STEICOmulti tape nalepenou ve tvaru kříže
  • Otvory po foukané izolaci musejí být utěsněny pomocí těsnicí náplasti STEICOmulti tape P

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE