STEICOmulti fill

 • Podklad musí být čistý, pevný, únosný a zbavený cizích částic.
 • Na čistý, odmaštěný, a bezprašný podklad může být nanášen bez penetrace. Má dobrou přídržnost na kovech, skle, zrcadlech, keramice a dalších neporézních materiálech a všeobecně na různých umělých hmotách.
 • Přestože v praxi je dosahováno dobré přídržnosti bez penetrace i na betonu doporučuje se přesto použít penetraci. U různých nehomogenních povrchů se doporučuje přídržnost nejprve přezkoušet.

  Název výrobku

  Oblast použití
  Skupina výrobků
  © 2021 STEICO SE