STEICOmulti cover 5

Výroba a označení DIN EN 13984: 2013
Třída reakce na oheň ČSN EN 13501-1 E dle EN 13501-1
Plošná hmotnost 150 g/m²
Hodnota sd: 5 m
Odolnost vůči teplotám: −40 °C bis +80 °C
Max. pevnost v tahu podélně / příčně [N/5cm] 320/270
Protažení podélně / příčně [%] 40/40
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N] 350/300
Odolnost proti průniku vody: W1
Odolnost proti průniku vody po umělém stárnutí W1
Vliv umělého stárnutí materiálu na propustnost vodní páry vyhovuje
Vystavení povětrnostním vlivům: až 3 měsíce
Vhodná jako dočasné zastřešení až 4 týdny

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE