STEICO LVL

Charakteristické výpočtové hodnoty pro STEICO LVL dle EN 14374 pro měření dle Eurokódu 5 n N/mm2 kolmo na rovinu desky v rovině desky 
Měrná hmotnost: 480kg/cbm 
Exponent zohledňující vliv velikosti: s=0,15 
Ohyb II k vláknům  50,0 44,0 
Tah II k vláknům  36,0 36,0 
Tlak II k vláknům  40,0 40,0 
Tlak kolmo k vláknům  3,6 7,5
Modul elasticity E  14.000  14.000 
Modul posunu G  560 600 

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE