STEICOuniversal dry

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – CS (10 \ Y)180– TR25 – WS1,0 – MU3
Provedení hran speciální profil, pero a drážka
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,045 (35 , 40 mm) / 0,043 (52 – 100 mm)
Jmenovitá hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 0,75 (35)/0,85 (40)/1,20 (52) / 1,40 (60) / 1,85 (80) / 2,30 (100)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λB [W/(m*K)] 0,047 (35, 40 mm) / 0,045 (52-100 mm)
Objemová hmotnost [kg/m³] cca 210 (35, 40 mm) / cca 180 (52-100 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 3
Hodnota sd [m] 0,11 (35) /0,12 (40) / 0,16(52) 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100)
Krátkodobá absorpce vody [kg/m²] ≤ 1,0
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ10 [N/mm²] 0,18
Pevnost v tlaku [kPa] 180
Pevnost v tahu ^ [kPa] ≥25
Odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Složení dřevní vlákna, polyuretanová pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE