STEICOunderfloor

vyráběná a kontrolována podle normy EN 13986
označení desek EN 622- 4 SB – E1
zpracování hran tupé
Výpočtová hodnota tepelné vodivosti λB [W / ( m * K )] 0,07
hustota [kg/m³] cca 250
Faktor difuzního odporu μ 5
Použité materiály dřevěná vlákna, síran hlinitý, barvivo
Klíč třídy odpadů (EAK) 030105 / 170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE