STEICOtop

Technický list steicoTOP

 • ideální pro izolaci půd, které nejsou obydleny
 • po položení ihned pochozí
 • výborně difúzně otevřené. Chrání konstrukci i bez parozábrany
 • malý formát umožňuje rychlé a jednoduché zpracování
 • výborně chrání před letním horkem a zároveň i před chladem
 • ekologická, recyklovatelná jako přírodní dřevo

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOtop

  Název výrobku

  Oblast použití
  Skupina výrobků
  © 2023 STEICO SE