STEICOtherm

Technický list STEICOtherm

  • Snadné a rychlé upevnění
  • Vynikající zimní a letní tepelná ochrana
  • Dřevovláknité tepelně izolační materiály se stavebním technickým osvědčením
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Obzvláště difúzně otevřený
  • S vysokou sorpční schopností regulující vnitřní klima. Ve velké míře přispívák vynikajícímu stavebně biologickému vnitřnímu klimatu.
  • Ekologický, šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný
  • Šetrný k pokožce
  • Optimální, nehořlavá konstrukce

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOtherm

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE