STEICOspecial

Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171 + A1
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/ (m*K)] 0,040
Jmenovitá hodnota tepelného odporu RD [(m2*K) / W] 1(40)/1,5(60)/2(80)/2,5(100)/3(120)/ 3,5(140) / 4(160) / 4,5(180) / 5(200)
Objemová hmotnost [kg / m³] cca 140
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 3
Hodnota sd [m] 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200)
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)] 2.100
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ10 [N / mm²] 0,1
Pevnost v tlaku [ kPa ] ≥ 100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desk [kPa] ≥10
Odpor proti proudění vzduchu [( kPa * s ) / m2] ≥ 100
Složení dřevní vlákna, polyuretanová pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE