STEICOroof dry

Vyráběno a kontrolováno podle DIN EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3
Provedení hran tupé
Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [ W / ( m * K )] 0,040
Jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla RD [( m² * K ) / W] 1,50 (60) / 2,00 (80) / 2,50 (100) / 3,00 (120) / 3,50 (140) / 4,00 (160) / 4,50 (180) / 5,00 (200)
Objemová hmotnost [kg / m³] ca. 140
Součinitel difúzního odporu vodních par μ 3
Hodnota sd [m] 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100) / 0,36 (120) / 0,42 (140) / 0,48 (160) / 0,54 (180) / 0,60 (200)
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)] 2.100
Krátkodobá nasákavost [kg / m2] ≤ 1,0
Tlakové napětí při 10 % deformaci δ10 [N / mm²] 0,10
Pevnost v tlaku [kPa] 100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ^ [kPa] ≥ 10
Odpor v podélné průvzdušnosti [( kPa*s ) / m²] ≥ 100
Vstupní materiály Dřevní vlákna, PUR pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likvidace jako u dřeva a materiálů na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE