STEICOphaltex

Technický list STEICOphaltex ALT

  • vysoká pevnost v tlaku
  • vysoká tepelná ochrana v létě
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • difúzně otevřený
  • regulující klima v interiéru díky vysoké schopnosti sorpce
  • zásadním způsobem přispívá ke stavebně biologickému klimatu v interiéru, vynikající prostorové klima
  • ekologický a šetrný k životnímu prostředí
  • recyklovatelný

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE