STEICOfloor

Technický list STEICOfloor

  • Dobrá izolace kročejového hluku a zlepšení prostorového zvuku

  • Mechanické upevnění prkenné podlahy do zakládací lišty

  • Vynikající izolační vlastnosti

  • Obzvláště difúzně otevřený

  • S vysokou sorpční schopností regulující vnitřní klima

  • Značně přispívá k vynikajícímu stavebně biologickému vnitřnímu klimatu

  • Ekologický a šetrný k životnímu prostředí

  • Recyklovatelný

  • Stavební technické osvědčení tepelně izolačního dřevovláknitého materiálu


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOfloor

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE