STEICObase

Technický list STEICObase

  • optimální kombinace pro silně zatěžované suché podlahy, anhydrit a betonové potěry
  • vynikající pevnost v tlaku = 150kPa
  • lze použít i jako izolaci pod podlahy z asfaltu a betonu
  • deska pod vápenné a hliněné omítkové systémy pro vnitřní použití
  • výborné izolační vlastnosti
  • ekologická a šetrná k životnímu prostředí
  • recyklovatelná

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICObase

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE