Historie s budoucností

Úspěšná STEICO story začala v roce 1986 založením společnosti  "Gesellschaft für Bau- und Industriebedarf Steinmann & Co. GmbH". Ze skromných začátků, jako malé firmy prodávající dřevo, se vyvinul v průběhu let vedoucí výrobce dřevovláknitých izolačních materiálů. Za tento úspěch vděčíme především zákazníkům. Uděláme do budoucna vše pro to, abychom přesvědčili kvalitou, servisem a výsledky. S napětím očekáváme, co budoucnost přinese.


1986
Založení společnosti "Gesellschaft für Bau- und Industriebedarf Steinmann & Co. GmbH"; s orientací na import dřeva.

1998
33% podíl ve firmě Ekoplyta S.A. Czarnków (Polsko); Zahájení výstavby závodu – největší evropské lokality na výrobu dřevovláknitých izolačních desek.
Dnes je STEICO AG 100% vlastníkem firmy.  

2001
Přeměna firmy Steinmann & Co. GmbH na STEICO akciová společnost. Dosavadní GmbH úplně přechází do této akciové společnosti  (AG), nekotované na burze.

2002
Zahájení výroby flexibilních dřevovláknitých izolačních desek (progresivní suchá technologie výroby)

2002
STEICO AG získává prestižní mezinárodní uznání FSC® (Forest Stewardship Council®) za kompletní výrobkový program dřevovláknitých izolačních desek. STEICO odbyt dřevovláknitých izolačních materiálů je certifikován pod certifikačním číslem SGS-COC-0547. 

02/2004
V závodě Ekoplyta, Czarnków (Polsko), zahajuje výrobu  třetí výrobní zařízení na dřevovláknité izolační desky mokrou technologií.

01/2005
Úplné převzetí polské Ekoplyta S.A., přejmenování výrobního závodu  Ekoplyta S.A. na  STEICO S.A.

02/2005
V závodě Czarnków (Polsko) je uvedeno do provozu další moderní zařízení na výrobu dřevovláknitých izolačních materiálů mokrou technologií.

10/2005
STEICO získává druhou výrobní lokalitu v Czarna Woda (jižně od Gdaňsku, Polsko). Dosavadní celková užitná plocha území více než 500 ha. STEICO je největším evropským výrobcem  dřevovláknitých izolačních desek.

04/2006
STEICO uvádí do provozu dvě nová výrobní zařízení v lokalitě Czarnków – pro izolační materiály z konopí a pro nosníky. Zatímco izolační materiály z konopí doplňují stávající sortiment dřevovláknitých izolačních materiálů, otevírá STEICO se svými nosníky trh konstrukčních stavebních materiálů. Obě výrobní zařízení jsou dimenzována pro další výrazný nárůst.

06/2007
STEICO vstupuje na burzu. Fortan obchoduje s akciemi STEICO AG na frankfurtské burze cenných papírů (Entry Standard) a na burze v Mnichově  (m:access).

03/2008
STEICO přebírá francouzského výrobce dřevovláknitých izolačních desek "Isoroy Casteljaloux SAS" a přebírá tím svoje angažmá na francouzském trhu. Výrobní závod je přejmenován na STEICO Casteljaloux. Zároveň je v Imbsheim založena distribuční společnost  STEICO France SAS.

05/2008
STEICO se spojuje s ruským výrobcem Taleon Terra pro exkluzivní evropský prodej dýhového vrstveného dřeva (LVL).

10/2009
STEICO přebírá britského velkoobchodníka  dřevěných stavebních  materiálů a upevňuje si tak pozici na anglickém trhu.

2010
STEICO vyrábí poprvé v historii firmy přibližně 1 mil. m3/rok izolačních materiálů. Zároveň představuje veřejnosti nové výrobní zařízení na tuhé dřevovláknité izolační materiály suchou výrobní technologií (lokalita Czarnków). Kapacita výrobního zařízení cca 250 000 m3/rok.

2011
STEICO uvádí do provozu nové zařízení na výrobu materiálu STEICOflex  v lokalitě Casteljaloux. Kapacita výrobního zařízení cca 250 000 m3/rok.

2012
STEICO dokončilo zprovoznění nového výrobního zařízení pro výrobu dřevovláknitých izolací suchým procesem. Výrobní kapacita zařízení je okolo 500.000 m3 ročně.

2012
Rychlý růst firmy v posledních letech vyžadoval i nárůst potřebných kancelářských prostor. V říjnu 2012, je položen základní kámen pro stavbu nového firemního sídla ve Feldkirchenu u Mnichova.

2013
Zahájení provozu nového sídla je naplánováno na srpen 2013. Budova byla kompletně postavena a zaizolována stavebním systémem STEICO.

03/2014
Společnost STEICO přijala rozhodnutí o rozšíření výrobní kapacity tepelných izolací tzv. mokrou cestou o další linku a o  výstavbě vlastní linky na výrobu lepeného, vrstveného dřeva z dýh ( LVL )

07/2014
Zahájení výstavby výrobní linky lepeného, vrstveného dřeva z dýh ve výrobním závodě Czarna Woda.

07/2015
Otevření nové výrobní haly o rozloze 20 000 m2 a zahájení výroby lepeného, vrstveného dřeva z dýh (STEICO LVL)

© 2021 STEICO SE